Projects

KCnT beschikt over een ruime expertise op uiteenlopende gebieden en staat zo garant voor professioneel advies op maat. IT, proces- en doelmaximalisatie, en projectmanagement zijn domeinen waarop wij sterk inzetten.

Integratie van Agile werkwijze

Dankzij een continue bijscholing beschikken onze experts over de skills en de theoretische kennis om een antwoord te bieden op werkpunten binnen uw onderneming. Dankzij kwalitatieve opleidingen, en bijhorende certificaten, mogen wij ons daarom expert noemen in het implementeren van Agile structuren. Zo verworven wij recent het erkende Agile Scrum Foundation certificaat.

Agile is een framework dat in andere landen voor talloze bedrijven enorme winsten opleverde en inspeelt op een nieuwe manier van (management)denken. Het is geschikt voor zowel grote ondernemingen (kijk naar ING in Nederland), als kleine KMO’s die verandering durven omarmen.

Er wordt ingezet op nieuwe methodieken en multidisciplinaire teams die op korte termijn winsten opleveren. In plaats van een hiërarchische sturing in stand te houden, waarbij medewerkers vastgeroest zitten in processen en procedures, zal uw onderneming een dynamische en transparante omgeving worden die snel kan inspelen op verandering. Wil u met uw onderneming een nieuwe richting uit? Bent u op zoek naar een volledig nieuwe manier van werken/denken? Aarzel dan niet en contacteer KCnT om uw bedrijf te helpen/ondersteunen bij deze transformatie.

Integratie van een ITIL werkwijze

KCnT zet in op het optimaliseren van het IT service management van ondernemingen via het ITIL-framework. Het centrale doel van ITIL is om de processen van de organisatie in lijn te brengen met de diensten die ze leveren. Dit framework vindt zijn wortels in de IT-wereld maar kan ook eenvoudig toegepast worden binnen andere domeinen.

De toepassing van ITIL levert verschillende voordelen op voor uw organisatie. Zo geeft het input voor procesverbeteringen en biedt het hulp bij het oplossen van problemen inzake dienstlevering. Daarnaast stimuleert ITIL procesmatig denken binnen bedrijven waarvan de effecten ook meteen zichtbaar worden. Een laatste belangrijk voordeel is de introductie van een algemene terminologie door zowel klanten als dienstverleners. Deze algemene terminologie zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt binnen de onderneming.

KCnT heeft ervaring met de toepassing van het ITIL-framework en is tevens gediplomeerd om hiermee te werken. De expertise die wij bezitten maken van ons een gedroomde partner om deze werkwijze te introduceren binnen uw bedrijf.

Rekruteren, analyseren, opvolgen en bijsturen

Verder geven wij aan uiteenlopende projecten vorm. Wij vervullen coördinerende rollen en hebben eveneens ervaring met het optimaliseren van het personeelsbestand. Dit heeft betrekking op zowel het rekruteren van gepaste werknemers, het opvolgen van processen als het analyseren van geleverde prestaties. Daarnaast zijn wij experts in het opvolgen en bijsturen van diverse projecten.